Nhà hàng Relax tại Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, GPS: 42.053,19.5303

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Relax tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër / 903904 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Relax hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Tepe, 24

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Shkodër

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Albania, Northern Albania, Shkodër

Ẩm thực: Bánh pizza

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực