Nhà hàng restaurant Hakim tại Algérie, Batna, Ras El Aioun

Algérie, Batna, Ras El Aioun, GPS: 35.6755,5.6516

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng restaurant Hakim tại địa chỉ: Algérie, Batna, Ras El Aioun / 903904 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng restaurant Hakim hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Algérie, Batna, N'Gaous

Algérie, Sétif (tỉnh), Hammam Soukhna

Algérie, Batna, N'Gaous

Algérie, Batna, Merouana

Algérie, Batna, Ras El Aioun

Ẩm thực: Bánh pizza

Giờ mở cửa: Th-Tu 08:00-22:00