Nhà hàng Restaurant "Mali Shoshit" tại Albania, Northern Albania, Nicaj-Shosh, village

Albania, Northern Albania, Nicaj-Shosh, village, GPS: 42.2385,19.7442

Điện thoại: +355685100770

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Restaurant "Mali Shoshit" tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Nicaj-Shosh, village / 903904 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Restaurant "Mali Shoshit" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Albania, Rruga Fushë, 53

Điện thoại: +355693774851

Ẩm thực: Thịt nướng ngoài trời; Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania

Điện thoại: +355685690845

Ẩm thực: Thịt nướng ngoài trời; Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Palaj-Gushta, village

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania

Điện thoại: +355682919392

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: No