Nhà hàng Restorant - "Blue Eye" tại Albania

Albania, GPS: 42.3646,19.746

Điện thoại: +355682919392

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: No

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Restorant - "Blue Eye" tại địa chỉ: Albania / 903904 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Restorant - "Blue Eye" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Albania, Theth, village, Rruga Agron, 53

Điện thoại: +355693774851

Ẩm thực: Thịt nướng ngoài trời; Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Apr-Nov

Albania, Rruga Fushë, 53

Điện thoại: +355693774851

Ẩm thực: Thịt nướng ngoài trời; Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania

Điện thoại: +355685690845

Ẩm thực: Thịt nướng ngoài trời; Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Theth, village

Albania

Điện thoại: +355682319610

Ẩm thực: Thịt nướng ngoài trời; Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Theth, village

Điện thoại: +355672931302

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: May-Nov