Nhà hàng Sergeant cafe and restaurant tại Ethiopia, Amhara, Nhà thờ tạc đá ở Lalibela

Ethiopia, Amhara, Nhà thờ tạc đá ở Lalibela, GPS: 12.0354,39.0476

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Sergeant cafe and restaurant tại địa chỉ: Ethiopia, Amhara, Nhà thờ tạc đá ở Lalibela / 903904 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Sergeant cafe and restaurant hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Ethiopia, Amhara, Nhà thờ tạc đá ở Lalibela

Ethiopia, Amhara, Nhà thờ tạc đá ở Lalibela

Ẩm thực: Ẩm thực quốc tế

Ethiopia, Amhara, Nhà thờ tạc đá ở Lalibela

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Ethiopia, Amhara, Nhà thờ tạc đá ở Lalibela

Ethiopia, Amhara, Nhà thờ tạc đá ở Lalibela

Ethiopia, Amhara, Nhà thờ tạc đá ở Lalibela

Ẩm thực: Ẩm thực ethiopia