Nhà hàng Shang Hai tại

Điện thoại: 717 6797

Ẩm thực: Ẩm thực trung quốc

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Shang Hai tại địa chỉ: / 903899 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Shang Hai hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Điện thoại: 717 8886

Ẩm thực: Ẩm thực trung quốc

Ẩm thực: Bánh hamburger

Ẩm thực: Ẩm thực pháp

Kaya L.D. Gerharts, 9

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực