Nhà hàng Sinjeon Tteokbokki tại Hàn Quốc, Ulsan, Boksan-dong, hwahabro, 429

Hàn Quốc, Ulsan, Boksan-dong, hwahabro, 429, GPS: 35.5632,129.3367

Điện thoại: +82 52 296 6339

Ẩm thực: Ẩm thực hàn quốc

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Sinjeon Tteokbokki tại địa chỉ: Hàn Quốc, Ulsan, Boksan-dong, hwahabro, 429 / 903904 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Sinjeon Tteokbokki hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Hàn Quốc, Ulsan, Boksan-dong, hwahabro, 427

Ẩm thực: Ẩm thực hàn quốc

Hàn Quốc, Ulsan, Boksan-dong, hwahabro, 419-1

Điện thoại: +82 52 292 6339

Ẩm thực: Ẩm thực hàn quốc

Hàn Quốc, Ulsan, Boksan-dong, hwahabro, 436

Điện thoại: +82 52 294 3331

Hàn Quốc, Ulsan, Boksan-dong, hwahabro, 422

Hàn Quốc, Ulsan, Boksan-dong, hwahabro, 431

Ẩm thực: Ẩm thực ý

Hàn Quốc, Ulsan, Boksan-dong, seoweon3gil, 3