Nhà hàng 't Anker tại Hà Lan, Overijssel, Saasveld, village

Hà Lan, Overijssel, Saasveld, village, GPS: 52.3354,6.7957

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng 't Anker tại địa chỉ: Hà Lan, Overijssel, Saasveld, village / 903899 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng 't Anker hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Hà Lan, Overijssel, Hertme, village, Hertmerweg, 30

Website: http://www.oalebakkershoes.nl/

Hà Lan, Overijssel, Albergen, village, Zenderseweg, 53

Website: http://www.fraansmarie.nl/

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Hà Lan, Overijssel, Weerselo, village, Beltstraat, 2

Điện thoại: +31 541 662162

Website: http://www.santamariaweerselo.nl

Giờ mở cửa: We-Su 16:00-21:00

Hà Lan, Overijssel, Saasveld, village

Hà Lan, Overijssel, Saasveld, village