Nhà hàng 't Feithhuis tại Hà Lan, Groningen, Martinikerkhof, 10

Hà Lan, Groningen, Martinikerkhof, 10, GPS: 53.2192,6.5693

Website: http://www.restaurant-feithhuis.nl/

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng 't Feithhuis tại địa chỉ: Hà Lan, Groningen, Martinikerkhof, 10 / 903899 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng 't Feithhuis hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Hà Lan, Groningen

Ẩm thực: Ẩm thực ý

Hà Lan, Groningen

Hà Lan, Groningen, Oosterstraat, 3

Website: http://gustatiogroningen.nl/

Ẩm thực: Ẩm thực ý

Hà Lan, Groningen

Hà Lan, Groningen, Poelestraat, 16

Điện thoại: +31 50 7601880

Ẩm thực: Ẩm thực ý

Hà Lan, Groningen, Poelestraat, 12