Nhà hàng 't Filmhuys tại Hà Lan, Utrecht, Amersfoort, Groenmarkt, 8

Hà Lan, Utrecht, Amersfoort, Groenmarkt, 8, GPS: 52.1571,5.3905

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng 't Filmhuys tại địa chỉ: Hà Lan, Utrecht, Amersfoort, Groenmarkt, 8 / 903899 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng 't Filmhuys hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Hà Lan, Utrecht, Amersfoort, Hof, 9

Website: http://www.mamaroux.nl

Hà Lan, Utrecht, Amersfoort

Hà Lan, Utrecht, Amersfoort, Zevenhuizen, 7

Ẩm thực: Bánh hamburger; Bánh hamburger; Bánh hamburger

Giờ mở cửa: Mo-Su 12:00-21:00

Hà Lan, Utrecht, Amersfoort, Hof, 8

Hà Lan, Utrecht, Amersfoort, Langestraat, 95

Điện thoại: 033 4621365

Website: http://www.indenkleinenhap.nl/

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Hà Lan, Utrecht, Amersfoort, Langestraat, 76