Nhà hàng Taj Restaurant tại Afghanistan, Nangarhar, Bagrami, village

Afghanistan, Nangarhar, Bagrami, village, GPS: 34.4445,70.3949

Ẩm thực: Ẩm thực quốc tế

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Taj Restaurant tại địa chỉ: Afghanistan, Nangarhar, Bagrami, village / 886839 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Taj Restaurant hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Objects nearby

Afghanistan, Nangarhar, Qasar Siraj-ul-Aimarat, village

Giờ mở cửa: 24/7

Afghanistan, Nangarhar, Bagrami, village

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad

Afghanistan, Nangarhar, Qasar Siraj-ul-Aimarat, village

Afghanistan, Nangarhar, Qasar Siraj-ul-Aimarat, village

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Giờ mở cửa: 24/7