Nhà hàng Taverna tại Albania, Southern Albania, Ura Vajgurore

Albania, Southern Albania, Ura Vajgurore, GPS: 40.7671,19.8997

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Taverna tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Ura Vajgurore / 903904 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Taverna hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Syzez, village

Ẩm thực: Ẩm thực ý

Albania, Southern Albania, Berat

Albania, Southern Albania, Berat

Điện thoại: 03230661

Ẩm thực: Ẩm thực địa phương

Albania, Southern Albania, Berat

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Albania, Southern Albania, Berat

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Albania, Southern Albania, Berat