Nhà hàng The Diner tại Algérie, Ouargla, Hassi Messaoud

Algérie, Ouargla, Hassi Messaoud, GPS: 31.6898,6.0643

Điện thoại: +213796949820

Ẩm thực: Ẩm thực ả-rập

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng The Diner tại địa chỉ: Algérie, Ouargla, Hassi Messaoud / 903904 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng The Diner hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Algérie, Ouargla, Hassi Messaoud

Algérie, Ouargla

Algérie, Ouargla, Hassi Messaoud

Algérie, Ouargla, Hassi Messaoud

Algérie, Ouargla, Hassi Messaoud