Nhà hàng The Old Colliery tại Vương quốc Anh, Scotland, Dalkeith

Vương quốc Anh, Scotland, Dalkeith, GPS: 55.9065,-3.1007

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng The Old Colliery tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Scotland, Dalkeith / 903898 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng The Old Colliery hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Scotland, Edinburgh

Ẩm thực: Bánh pizza

Vương quốc Anh, Scotland, Dalkeith

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Vương quốc Anh, Scotland, Dalkeith

Điện thoại: 0131 660 6002

Vương quốc Anh, Scotland, Dalkeith

Website: http://www.itihaas-restaurant.com/

Ẩm thực: Ẩm thực ấn độ

Vương quốc Anh, Scotland, Dalkeith

Website: http://www.anemaecorerestaurant.co.uk/

Ẩm thực: Ẩm thực ý

Vương quốc Anh, Scotland, Dalkeith

Ẩm thực: Steak house