Nhà hàng The Valley tại Vương quốc Anh, Anh, Corbridge

Vương quốc Anh, Anh, Corbridge, GPS: 54.9663,-2.0185

Điện thoại: +44 1434 633434

Website: http://www.valleyrestaurants.co.uk

Ẩm thực: Ẩm thực ấn độ

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng The Valley tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Anh, Corbridge / 903899 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng The Valley hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Anh, Hexham, Priestpopple, 23

Điện thoại: +44 1434 606575

Website: http://www.diwaneam.com

Ẩm thực: Ẩm thực ấn độ

Vương quốc Anh, Anh, Hexham

Vương quốc Anh, Anh, Corbridge

Điện thoại: +44 1434 633676

Website: http://www.corbridgetandoori.com

Vương quốc Anh, Anh, Hexham

Ẩm thực: Ẩm thực ấn độ

Vương quốc Anh, Anh, Hexham, Priestpopple, 36-38

Điện thoại: +44 1434 603350

Ẩm thực: Ẩm thực ý

Vương quốc Anh, Anh, Hexham