Nhà hàng Το Δέντρο tại Hy Lạp, Epirus - Western Macedonia, Konitsa

Hy Lạp, Epirus - Western Macedonia, Konitsa, GPS: 40.0437,20.751

Ẩm thực: Ẩm thực hy lạp

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Το Δέντρο tại địa chỉ: Hy Lạp, Epirus - Western Macedonia, Konitsa / 903904 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Το Δέντρο hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Hy Lạp, Epirus - Western Macedonia, Τσεπέλοβο, village

Albania, Leskovik

Albania, Leskovik

Hy Lạp, Epirus - Western Macedonia, Πάδες, village

Hy Lạp, Epirus - Western Macedonia, Papingo, village

Điện thoại: 6974049104

Website: http://www.papigozagori.com

Hy Lạp, Epirus - Western Macedonia, Aetopetra, village