Nhà hàng とりい寿司 tại Nhật Bản, Kagawa Prefecture, Shodoshima

Nhật Bản, Kagawa Prefecture, Shodoshima, GPS: 34.4782,134.3157

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng とりい寿司 tại địa chỉ: Nhật Bản, Kagawa Prefecture, Shodoshima / 903902 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng とりい寿司 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Kagawa Prefecture, Shodoshima

Nhật Bản, Kagawa Prefecture, Shodoshima

Nhật Bản, Kagawa Prefecture, Shodoshima

Website: http://3taro.com

Ẩm thực: Ẩm thực nhật bản; Món cà ri; Friture

Nhật Bản, Kagawa Prefecture, Shodoshima

Nhật Bản, Kagawa Prefecture, Shodoshima

Nhật Bản, Kagawa Prefecture, Shodoshima