Nhà hàng Torre C.C.I. Oscar Niemeyer tại Tây Ban Nha, Asturias, Avilés

Tây Ban Nha, Asturias, Avilés, GPS: 43.5573,-5.9182

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Torre C.C.I. Oscar Niemeyer tại địa chỉ: Tây Ban Nha, Asturias, Avilés / 903898 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Torre C.C.I. Oscar Niemeyer hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Tây Ban Nha, Asturias, Avilés

Website: http://www.niemeyercenter.org/

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Tây Ban Nha, Asturias, Avilés

Điện thoại: +34 985564887

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Tây Ban Nha, Asturias, Avilés

Điện thoại: +34 985543046

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Tây Ban Nha, Asturias, Avilés, Calle Alfonso VII, 20

Tây Ban Nha, Asturias, Avilés

Tây Ban Nha, Asturias, Avilés

Ẩm thực: Ẩm thực nhật bản