Nhà hàng Turkish Meze Bar tại Vương quốc Anh, Anh, Dovercourt, High Street, 204

Vương quốc Anh, Anh, Dovercourt, High Street, 204, GPS: 51.9375,1.2813

Ẩm thực: Ẩm thực thổ nhĩ kỳ

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Turkish Meze Bar tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Anh, Dovercourt, High Street, 204 / 903898 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Turkish Meze Bar hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Anh, Dovercourt, Kingsway, 3

Ẩm thực: Ẩm thực ấn độ

Vương quốc Anh, Anh, Harwich

Ẩm thực: Ẩm thực ấn độ

Vương quốc Anh, Anh, Dovercourt, High Street, 192

Ẩm thực: Ẩm thực trung quốc

Vương quốc Anh, Anh, Harwich

Vương quốc Anh, Anh, Harwich

Vương quốc Anh, Anh, Harwich, Eastgate Street, 1

Ẩm thực: Ẩm thực thái lan