Nhà hàng Vallum Farm tại Vương quốc Anh, Anh, Corbridge

Vương quốc Anh, Anh, Corbridge, GPS: 55.0086,-1.9267

Website: http://www.vallumfarm.co.uk/

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Vallum Farm tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Anh, Corbridge / 903899 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Vallum Farm hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Anh, Ovington, village

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Vương quốc Anh, Anh, Corbridge

Điện thoại: +44 1434 633676

Website: http://www.corbridgetandoori.com

Vương quốc Anh, Anh, Prudhoe

Điện thoại: +44 1661 833 320

Ẩm thực: Ẩm thực ấn độ

Vương quốc Anh, Anh, Prudhoe

Điện thoại: +44 1661 833 320

Vương quốc Anh, Anh, Prudhoe, South Road, 27

Điện thoại: +44 1661 833552

Vương quốc Anh, Anh, Corbridge

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực