Nhà hàng Vegger Kro tại Đan Mạch

Đan Mạch, GPS: 56.8853,9.5701

Điện thoại: +45 98666059

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Vegger Kro tại địa chỉ: Đan Mạch / 903899 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Vegger Kro hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Đan Mạch, Bắc Jutland, Aars

Điện thoại: +45 98622925

Website: http://www.messen-aars.dk/

Đan Mạch, Centervej, 1

Điện thoại: +45 96496100

Website: http://www.himmerlandgolf.dk/

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Đan Mạch, Bắc Jutland, Aars

Điện thoại: +45 98624114

Website: http://www.gillelejefrokost.dk/

Giờ mở cửa: 11:00-15:00; Fr 11:00-20:00; Su-Mo off

Đan Mạch, Bắc Jutland, Vegger, village, Kratvej, 10

Điện thoại: +45 98666134

Website: http://skivumkrat.dk/

Đan Mạch, Bắc Jutland, Aars, Praestegardsvej, 5

Điện thoại: +45 98 683 939

Website: http://denkinesiskemur.com/

Ẩm thực: Ẩm thực trung quốc

Giờ mở cửa: 12:00-22:00; Fr-Sa 12:00-22:30; Mo off; Dec 24-Dec 25 off

Đan Mạch, Bắc Jutland, Hornum, village

Điện thoại: +45 98661301

Website: http://www.hornumogomegn.dk/

Giờ mở cửa: 15:00+; Su-Mo off