Nhà hàng Vivaldi tại Albania, Rruga Justin Godard, 55

Albania, Rruga Justin Godard, 55, GPS: 42.0644,19.5195

Ẩm thực: Ẩm thực ý; Ẩm thực khu vực

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Vivaldi tại địa chỉ: Albania, Rruga Justin Godard, 55 / 903904 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Vivaldi hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +355697317603

Ẩm thực: Cá; Bánh pizza; Ẩm thực khu vực; Hải sản; Ẩm thực ý

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Ẩm thực: Bánh pizza; Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Albania

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực; Ẩm thực ý

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Marin Bicikemi, 148

Ẩm thực: Bánh pizza

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Skenderbeu, 80

Điện thoại: +355693331345

Ẩm thực: Thịt nướng ngoài trời; Ẩm thực khu vực; Ẩm thực ý

Hỗ trợ xe lăn: Limited