Nhà hàng Yugoslavia tại Ukraina, Kiev, Oberdorfstrasse, 60-а

Ukraina, Kiev, Oberdorfstrasse, 60-а, GPS: 50.3838,30.4584

Ẩm thực: Bánh pizza

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Yugoslavia tại địa chỉ: Ukraina, Kiev, Oberdorfstrasse, 60-а / 903904 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Yugoslavia hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Kiev, Akademika Vil'iamsa vulitsia, 19/14

Ẩm thực: Ẩm thực ý; Bánh pizza

Giờ mở cửa: 10:30-22:00

Ukraina, Kiev, Marshala Konieva vulitsia, 12

Ukraina, Kiev, Marshala Konieva vulitsia, 8

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Th 11:00-23:00;Fr-Su 11:00-26:00

Ukraina, Kiev, Marshala Konieva vulitsia, 8

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Su-Th 11:00-23:00;Fr-Sa 11:00-29:00

Ukraina, Kiev, Akademika Vil'iamsa vulitsia, 19/14

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Su-Th 11:00-01:00; Fr-Sa 11:00-02:00

Ukraina, Kiev, Akademika Vil'iamsa vulitsia, 17/11

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: 10:00-23:00