Phòng khám Al- Gadhir Medical Clinic tại Kenya, Nairobi

Kenya, Nairobi, GPS: -1.3097,36.7855

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: phòng khám Al- Gadhir Medical Clinic tại địa chỉ: Kenya, Nairobi / 74532 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến phòng khám Al- Gadhir Medical Clinic hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: nha sĩ, bác sĩ, bệnh viện, hiệu thuốc or bác sĩ thú y\

Địa điểm lân cận

Kenya, Nairobi

Giờ mở cửa: 07:30 AM-08:00 PM

Kenya, Nairobi

Giờ mở cửa: 10am-5pm

Kenya, Nairobi

Giờ mở cửa: Mon-Sat 11-14:00; 16:30-18:30

Kenya, Nairobi

Điện thoại: 0722731396/BOX 19352KHN NAIROBI

Giờ mở cửa: 24/7