Phòng khám Centre de santé de Soyah tại Guinée, Mamou, Soya, village

Guinée, Mamou, Soya, village, GPS: 10.29,-11.9805

Điện thoại: 625457980

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: phòng khám Centre de santé de Soyah tại địa chỉ: Guinée, Mamou, Soya, village / 74532 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến phòng khám Centre de santé de Soyah hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: bác sĩ, bệnh viện, nha sĩ, bác sĩ thú y or hiệu thuốc\

Địa điểm lân cận

Guinée, Mamou

Điện thoại: 657797058, 664013660

Guinée

Điện thoại: 666914601

Giờ mở cửa: 08:00-16:30

Guinée, Mamou, Sitakoto, village

Điện thoại: 662585273

Giờ mở cửa: 06:00-18:00

Guinée

Điện thoại: 628733626

Giờ mở cửa: 07:00-23:00

Guinée, Mamou

Điện thoại: 628515114, 666450297

Guinée, Kindia, Saférin, village

Điện thoại: 622339145

Giờ mở cửa: 06:00-23:00