Phòng khám Charles Harwood Memorial Hospital tại

Điện thoại: +1 340 718 1311

Website: https://doh.vi.gov/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: phòng khám Charles Harwood Memorial Hospital tại địa chỉ: / 74532 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến phòng khám Charles Harwood Memorial Hospital hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: bác sĩ, hiệu thuốc, bác sĩ thú y, bệnh viện or nha sĩ\

Địa điểm lân cận

British Virgin Islands, Road Town

Điện thoại: +1 340 693 8900

Website: http://www.rlshospital.org/

Giờ mở cửa: 24/7

British Virgin Islands, Road Town

Strand Street, 516

Điện thoại: +1 340 772 0260

Website: http://fhc-inc.net/

Giờ mở cửa: Mo,Tu,Th,Fr 08:00-17:00; We 08:00-19:00; Sa 09:00-14:00

Điện thoại: +1 340 775 3700

Website: https://www.steemcc.org/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:30-16:00

British Virgin Islands, Road Town