Phòng khám Clinique tại Guinée

Guinée, GPS: 8.5572,-10.1326

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: phòng khám Clinique tại địa chỉ: Guinée / 74532 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến phòng khám Clinique hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: bác sĩ, hiệu thuốc, bác sĩ thú y, bệnh viện or nha sĩ\

Địa điểm lân cận

Guinée, Nzérékoré, Gueckedougou

Giờ mở cửa: 7:00-16:00

Guinée

Điện thoại: 623678945

Guinée, Kankan, Sokoro, village

Điện thoại: 628707286

Giờ mở cửa: 07:00-19:00

Guinée

Điện thoại: 623425467

Giờ mở cửa: 7:00-18:00

Guinée, Nzérékoré, Gueckedougou

Điện thoại: 620925292

Giờ mở cửa: 08:00-17:00

Guinée, Nzérékoré, Gueckedougou

Điện thoại: 622419555

Giờ mở cửa: 8:00-17:00