Phòng khám Clinique de Pierrot Traoré tại Guinée, Nzérékoré, Fassankoni

Guinée, Nzérékoré, Fassankoni, GPS: 8.0327,-9.3652

Điện thoại: 620363422

Giờ mở cửa: 07:00-16:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: phòng khám Clinique de Pierrot Traoré tại địa chỉ: Guinée, Nzérékoré, Fassankoni / 74532 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến phòng khám Clinique de Pierrot Traoré hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: bác sĩ, hiệu thuốc, bác sĩ thú y, bệnh viện or nha sĩ\

Địa điểm lân cận

Liberia, Lofa County, Borkeza, village

Guinée, Nzérékoré, Fassankoni

Điện thoại: 621640809

Giờ mở cửa: 07:00-16:00

Liberia, Lofa County, Konia, village

Guinée, Nzérékoré, Kpaou, village

Điện thoại: 621904478

Guinée, Nzérékoré, Loo, village

Điện thoại: 664595804

Giờ mở cửa: 08:00-00:00

Guinée, Nzérékoré, Koyamah

Điện thoại: 623829381

Giờ mở cửa: 08:30-16:30