Văn phòng bác sĩ trong thành phố Cairo, Ai Cập

45 đối tượng
bộ lọc

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Giờ mở cửa: We-Th 19:00-23:00; Tu 17:00-23:00

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo, lTyrn, 107

Điện thoại: +201222128203

Website: http://www.OffshoreMedical-eg.com

Giờ mở cửa: Mo-We 15:00-17:00

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo, shr` swry, 24

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Giờ mở cửa: 24/7

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo, lmnSwr@, 18

Điện thoại: +20226337668

Website: http://www.drhatata.com

Giờ mở cửa: Sa-Th 13:00-23:55

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo, lmnSwr@, 18

Điện thoại: +20226337668

Website: http://www.drhatata.com

Giờ mở cửa: Sa-Th 13:00-23:55

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo, lmnSwr@, 18

Điện thoại: +20226337668

Website: http://www.hishamhatata.com

Giờ mở cửa: Sa-Th 13:00-23:55

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Bạn đang tìm kiếm một phòng khám ngoại trú tốt? Bạn có xem lời khuyên của chuyên gia về việc lựa chọn một cơ sở y tế chỉ trong một vài phút kể cả nếu bạn đang ở một khu vực xa lạ, tại Cairo (Cairo Governorate), Ai Cập, hoặc trên một hòn đảo hoang vắng khi đang đi du lịch. Danh mục website của chúng tôi chứa thông tin về các phòng khám trên toàn thế giới! \