Văn phòng bác sĩ Cộng hòa Macedonia

8 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep, Borka Stevanoski, 4

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Naroden Front, 7

Điện thoại: +389 2 3211027

Website: http://www.ristovski.mk/

Giờ mở cửa: Mo,We,Fr 09:00-16:30; Tu,Th 14:00-20:00

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Vrtekica, village

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Bulevar 8-mi Septemvri, 2

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Bạn đang tìm kiếm một phòng khám ngoại trú tốt? Bạn có xem lời khuyên của chuyên gia về việc lựa chọn một cơ sở y tế chỉ trong một vài phút kể cả nếu bạn đang ở một khu vực xa lạ, tại Cộng hòa Macedonia, hoặc trên một hòn đảo hoang vắng khi đang đi du lịch. Danh mục website của chúng tôi chứa thông tin về các phòng khám trên toàn thế giới! \