Văn phòng bác sĩ Lào

25 đối tượng
bộ lọc

Lào, Vientiane Prefecture, Phonsavang, village

Điện thoại: +856 21 55627884

Lào, Chăm-pa-sắc, Ban Nakasang, village

Lào, Chăm-pa-sắc, Pakxe

Lào, Vientiane Prefecture, Phonsa-At, village

Lào, Vientiane Prefecture, Wattaygnaithong, village

Lào, Luangprabang, Luổng Phạ Bang

Lào, Luangnamtha, Luồng Nậm Tha

Lào, Chăm-pa-sắc, Pakxe

Lào, Xay Nha Bu Ly, Chomkeo, village

Lào, Xay Nha Bu Ly, Phabong, village

Lào, Khammuane, Ban Mai Vangngeuak, village

Lào, Xiêng Khoảng, Phiavat, village

Lào, Savannakhet, ສະພານໃຕ້, village

Lào, Xiêng Khoảng, Napa, village

Lào, Vientiane Prefecture, Viêng Chăn

Lào, Vientiane Prefecture, Phapho, village

Lào, Xay Nha Bu Ly, Phonsavang, village

Bạn đang tìm kiếm một phòng khám ngoại trú tốt? Bạn có xem lời khuyên của chuyên gia về việc lựa chọn một cơ sở y tế chỉ trong một vài phút kể cả nếu bạn đang ở một khu vực xa lạ, tại Lào, hoặc trên một hòn đảo hoang vắng khi đang đi du lịch. Danh mục website của chúng tôi chứa thông tin về các phòng khám trên toàn thế giới! \