Sheng Kung Hui Tang Shiu Kin Secondary School (聖公會鄧肇堅中學)

High School
0.0
Dựa trên 1 đánh giá

Đánh giá

yu
yuenyee M
133 month ago
HKMA DMS Campus