Phòng khám Gondama Community Clinic tại Liberia

Liberia, GPS: 7.0586,-11.3557

Điện thoại: 886318231

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-16:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: phòng khám Gondama Community Clinic tại địa chỉ: Liberia / 74532 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến phòng khám Gondama Community Clinic hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: bác sĩ, bệnh viện, nha sĩ, bác sĩ thú y or hiệu thuốc\

Địa điểm lân cận

Sierra Leone

Điện thoại: 079514239

Giờ mở cửa: 24/7

Sierra Leone, Southern Province, Fairo

Điện thoại: 076724208

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-17:00

Liberia, Grand Cape Mount County, Bo Waterside

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-17:00

Liberia, Grand Cape Mount County, Amina, village

Điện thoại: 880449843

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-17:00

Sierra Leone, Eastern Province, Malema, village

Điện thoại: 076286320

Giờ mở cửa: 08:00-17:00

Liberia

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-16:00