Phòng khám Kibera LVCT Health Dream Centre tại Kenya, Nairobi

Kenya, Nairobi, GPS: -1.3061,36.7878

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: phòng khám Kibera LVCT Health Dream Centre tại địa chỉ: Kenya, Nairobi / 74532 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến phòng khám Kibera LVCT Health Dream Centre hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: nha sĩ, bác sĩ, bệnh viện, hiệu thuốc or bác sĩ thú y\

Địa điểm lân cận

Kenya, Nairobi

Giờ mở cửa: 07:30 AM-08:00 PM

Kenya, Nairobi

Kenya, Nairobi

Giờ mở cửa: Mon-Sat 11-14:00; 16:30-18:30

Kenya, Nairobi

Điện thoại: 0722731396/BOX 19352KHN NAIROBI

Giờ mở cửa: 24/7