Phòng khám Kozowaymon Medical Clinic tại Liberia, Nimba County, Ganta

Liberia, Nimba County, Ganta, GPS: 7.217,-8.9737

Giờ mở cửa: 24/7

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: phòng khám Kozowaymon Medical Clinic tại địa chỉ: Liberia, Nimba County, Ganta / 74532 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến phòng khám Kozowaymon Medical Clinic hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: bác sĩ, hiệu thuốc, bác sĩ thú y, bệnh viện or nha sĩ\

Địa điểm lân cận

Liberia, Nimba County, Ganta

Giờ mở cửa: 24/7

Liberia, Nimba County, Ganta

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-18:00

Liberia, Nimba County, Ganta

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-18:00; Sa-Su 08:00-15:00

Liberia, Nimba County, Ganta

Điện thoại: 0886388257/0776378828

Giờ mở cửa: 24/7

Liberia, Nimba County, Ganta

Điện thoại: 0886628018

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-17:00

Liberia, Nimba County, Ganta

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-18:00