Phòng khám Laboratori i Anatomisë Patologjike tại Albania, Central Albania, Tirana, Rruga e Dibres, 372

Albania, Central Albania, Tirana, Rruga e Dibres, 372, GPS: 41.3391,19.8305

Điện thoại: + 35542349232

Website: http://www.qsut.gov.al/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: phòng khám Laboratori i Anatomisë Patologjike tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Tirana, Rruga e Dibres, 372 / 74533 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến phòng khám Laboratori i Anatomisë Patologjike hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: bác sĩ, bệnh viện, nha sĩ, bác sĩ thú y or hiệu thuốc\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Tirana, Rruga e Dibres, 372

Điện thoại: +35542349241

Website: http://www.qsut.gov.al/

Albania, Central Albania, Tirana, Rruga e Dibres, 372

Albania, Central Albania, Tirana, Rruga e Dibres, 372

Điện thoại: +35542349308;+35542349515

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana, Rruga e Dibres, 372

Điện thoại: + 35542349414

Website: http://www.qsut.gov.al/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Central Albania, Tirana, Rruga e Dibres, 372

Điện thoại: +35542363636;+35542349223;+35542349496