Phòng khám Медицинский центр доктора Громовой tại Kyrgyzstan, Bishkek, Tynystanova ulitsa, 160а

Kyrgyzstan, Bishkek, Tynystanova ulitsa, 160а, GPS: 42.8854,74.6095

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: phòng khám Медицинский центр доктора Громовой tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Bishkek, Tynystanova ulitsa, 160а / 74532 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến phòng khám Медицинский центр доктора Громовой hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: bác sĩ, hiệu thuốc, bác sĩ thú y, bệnh viện or nha sĩ\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Bishkek, Frunze Mikhaila ulitsa, 505

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Bishkek, Orozbekova Abdykadyra ulitsa, 46

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-18:00

Kyrgyzstan, Bishkek, Togolok Moldo ulitsa, 14

Điện thoại: +996 (312) 62–62–88

Giờ mở cửa: 8:00-17:00

Kyrgyzstan, Bishkek, Kurenkeeva Murataly ulitsa, 89a