Phòng khám МЕТПУНКТ tại Kyrgyzstan, Osh

Kyrgyzstan, Osh, GPS: 40.4716,72.8462

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: phòng khám МЕТПУНКТ tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Osh / 74532 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến phòng khám МЕТПУНКТ hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: bác sĩ, bệnh viện, nha sĩ, bác sĩ thú y or hiệu thuốc\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Osh Region, Osh

Kyrgyzstan, Osh

Kyrgyzstan, Osh Region, Osh

Kyrgyzstan, Osh

Kyrgyzstan, Osh