Phòng khám Motsekuoa Health Centre tại Lesotho, Motsekuoa Ha Bele, village

Lesotho, Motsekuoa Ha Bele, village, GPS: -29.6987,27.4322

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: phòng khám Motsekuoa Health Centre tại địa chỉ: Lesotho, Motsekuoa Ha Bele, village / 74532 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến phòng khám Motsekuoa Health Centre hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: bác sĩ, bệnh viện, nha sĩ, bác sĩ thú y or hiệu thuốc\

Địa điểm lân cận

Lesotho, Maseru

Lesotho, Maseru

Lesotho, Maseru

Lesotho, Ha Fako, village