Phòng khám Поликлиника №2 tại Kyrgyzstan, Osh Region, Osh

Kyrgyzstan, Osh Region, Osh, GPS: 40.511,72.8207

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: phòng khám Поликлиника №2 tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Osh Region, Osh / 74532 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến phòng khám Поликлиника №2 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: bác sĩ, bệnh viện, nha sĩ, bác sĩ thú y or hiệu thuốc\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Osh, Navoi Alishera ulitsa, 36

Kyrgyzstan, Osh

Kyrgyzstan, Osh Region, Osh

Kyrgyzstan, Osh

Kyrgyzstan, Osh