Phòng khám Poste De Santé Dalonya tại Guinée

Guinée, GPS: 9.6623,-12.8266

Điện thoại: 624759020

Giờ mở cửa: 07:00-18:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: phòng khám Poste De Santé Dalonya tại địa chỉ: Guinée / 74532 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến phòng khám Poste De Santé Dalonya hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: bác sĩ, bệnh viện, nha sĩ, bác sĩ thú y or hiệu thuốc\

Địa điểm lân cận

Guinée, Kindia, Sikhourou, village

Giờ mở cửa: 07:00-17:00

Guinée

Giờ mở cửa: 08:00-18:00

Guinée, Kindia, Léfouré, village

Điện thoại: 662633178

Giờ mở cửa: 07:00-19:00

Guinée

Điện thoại: 628002200

Guinée, Kindia, Moussaya

Giờ mở cửa: 08:00-18:00

Guinée, Kindia, Gomokouri, village

Điện thoại: 624119463

Giờ mở cửa: 07:00-19:00