Phòng khám Poste de Santé Tanahmarche tại Guinée

Guinée, GPS: 9.3444,-13.1329

Điện thoại: 664919647 620841336

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: phòng khám Poste de Santé Tanahmarche tại địa chỉ: Guinée / 74532 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến phòng khám Poste de Santé Tanahmarche hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: bác sĩ, bệnh viện, nha sĩ, bác sĩ thú y or hiệu thuốc\

Địa điểm lân cận

Guinée, Kindia, Forécariah

Điện thoại: 656422072/620563641

Sierra Leone

Điện thoại: 088582449

Giờ mở cửa: 24/7

Guinée, Kindia, Forécariah

Sierra Leone

Điện thoại: 079603045

Giờ mở cửa: 24/7

Guinée, Kindia, Forécariah

Điện thoại: 656422072/ 620563641

Guinée, Labé, Hériko, village

Điện thoại: 620872081