Phòng khám Precise Diagnostic Imaging tại Kenya, Nairobi, 5th Avenue Ngong, 5th Avenue Office Suites, Ngong Rd, Nairobi

Kenya, Nairobi, 5th Avenue Ngong, 5th Avenue Office Suites, Ngong Rd, Nairobi, GPS: -1.2957,36.8079

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: phòng khám Precise Diagnostic Imaging tại địa chỉ: Kenya, Nairobi, 5th Avenue Ngong, 5th Avenue Office Suites, Ngong Rd, Nairobi / 74532 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến phòng khám Precise Diagnostic Imaging hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: bác sĩ, hiệu thuốc, bác sĩ thú y, bệnh viện or nha sĩ\

Địa điểm lân cận

Kenya, Nairobi

Kenya, Nairobi, Ralph Bunche Road, Third Floor, Upper Hill Medical Centre, P. O. Box 42432 Ralph Bunche Rd, Nairobi

Kenya, Nairobi, 4th Avenue Ngong, 2nd Floor, Williamsons House, P. O. Box 41766 Fourth Ngong Ave, Nairobi

Kenya, Nairobi, 5th Avenue Ngong, 5th Avenue Office Suites, 5th Floor Suite 10

Kenya, Nairobi, 4th Avenue Ngong, Fourth Ngong Avenue, George Williamson House, 2nd floor,, Nairobi