Phòng khám Tunukpuyee Community Clinic tại Liberia

Liberia, GPS: 7.0736,-8.9923

Điện thoại: 776813710

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-17:00, Sa, Su

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: phòng khám Tunukpuyee Community Clinic tại địa chỉ: Liberia / 74532 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến phòng khám Tunukpuyee Community Clinic hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: nha sĩ, bác sĩ, bệnh viện, hiệu thuốc or bác sĩ thú y\

Địa điểm lân cận

Liberia, Nimba County, Ganta

Giờ mở cửa: 24/7

Liberia, Nimba County, Ganta

Điện thoại: 0886388257/0776378828

Giờ mở cửa: 24/7

Liberia, Nimba County, Ganta

Điện thoại: 777700133

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-17:00

Liberia, Nimba County, Ganta

Điện thoại: 0886628018

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-17:00

Liberia, Nimba County, Ganta

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-18:00