Phòng khám Worsonga Clinic tại Liberia, Lofa County, Worsongar, village

Liberia, Lofa County, Worsongar, village, GPS: 8.3617,-10.2832

Điện thoại: 886872293

Giờ mở cửa: 24/7

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: phòng khám Worsonga Clinic tại địa chỉ: Liberia, Lofa County, Worsongar, village / 74532 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến phòng khám Worsonga Clinic hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: bác sĩ, bệnh viện, nha sĩ, bác sĩ thú y or hiệu thuốc\

Địa điểm lân cận

Sierra Leone, Eastern Province, Koindu

Sierra Leone, Eastern Province, Koindu

Điện thoại: 076716533

Giờ mở cửa: 08:00-17:00

Sierra Leone, Eastern Province, Koindu

Điện thoại: 079318543

Giờ mở cửa: 08:00-17:00

Liberia, Lofa County, Foya Tengia, village

Điện thoại: 775589793

Giờ mở cửa: 24/7

Sierra Leone, Eastern Province, Koindu

Điện thoại: 078511302

Giờ mở cửa: 24/7

Sierra Leone, Eastern Province, Koindu

Điện thoại: 078364493

Giờ mở cửa: 08:00-17:00