Phòng khám Dr. Ahmed Qasim Salim tại Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a, GPS: 15.345,44.2178

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: phòng khám Dr. Ahmed Qasim Salim tại địa chỉ: Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a / 74532 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến phòng khám Dr. Ahmed Qasim Salim hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: nha sĩ, bác sĩ, bệnh viện, hiệu thuốc or bác sĩ thú y\

Địa điểm lân cận

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Điện thoại: 01247774

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a