Phòng khám Itoh Otorhinolaryngology Hospital tại Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Tsuruoka

Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Tsuruoka, GPS: 38.7276,139.8289

Điện thoại: +81 235 22 2095

Website: http://www.itoh-ent.net/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: phòng khám Itoh Otorhinolaryngology Hospital tại địa chỉ: Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Tsuruoka / 74532 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến phòng khám Itoh Otorhinolaryngology Hospital hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: bác sĩ, hiệu thuốc, bác sĩ thú y, bệnh viện or nha sĩ\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Mikawa

Điện thoại: +81 235 22 0136

Website: http://tsuruoka-med.jp/

Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Mikawa

Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Tsuruoka

Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Tsuruoka

Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Tsuruoka

Điện thoại: +81 235 22 0136

Website: http://tsuruoka-med.jp/

Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Tsuruoka