Phòng khám nha sĩ 4611686023024222712 tại Áo, Upper Austria, Ansfelden, Haider Strasse, 40

Áo, Upper Austria, Ansfelden, Haider Strasse, 40, GPS: 48.2108,14.2782

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nha sĩ 4611686023024222712 tại địa chỉ: Áo, Upper Austria, Ansfelden, Haider Strasse, 40 / 57421 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nha sĩ 4611686023024222712 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, bệnh viện, bác sĩ thú y or hiệu thuốc\

Địa điểm lân cận

Áo, Upper Austria, Linz, Harterfeldstrasse, 56

Điện thoại: +43 732 678362

Giờ mở cửa: Mo,Fr 08:00-13:00; Tu 14:00-18:00; Th 08:00-10:00,14:00-18:00

Áo, Upper Austria, Traun

Điện thoại: +43 7229 80333

Giờ mở cửa: Mo,Th 09:00-14:00,16:00-18:00; Tu,We 09:00-14:00; Fr 09:00-13:00

Áo, Parkstraße, 2

Điện thoại: +43 7229 79479

Giờ mở cửa: Mo 07:30-12:00,14:00-15:00; Tu 07:30-12:00,17:00-19:00; We-Fr 07:30-12:00

Áo, Upper Austria, Sankt Martin, village, Eigenheimstrasse, 18

Điện thoại: +43 732 682063

Giờ mở cửa: Mo 08:00-12:00,13:00-18:30; Tu 08:00-12:00,13:00-17:00; We,Th 08:00-12:00; Fr 13:00-18:30

Áo, Upper Austria, Linz, Zeppelinstrasse, 58

Điện thoại: +43 5 7807-233300

Website: http://www.ooegkk.at

Giờ mở cửa: Mo-Th 06:45-14:15; Fr 06:45-14:00

Áo, Upper Austria, Traun, Dr. Knechtl-Strasse, 28a

Điện thoại: +43 7229 70551-0

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-12:00; Mo,Th 15:00-18:00