Nha sĩ Lào

16 đối tượng
bộ lọc

Lào, Vientiane Prefecture, Naxay, village

Điện thoại: +85621413818

Giờ mở cửa: 16:00-20:00

Lào

Điện thoại: +856205626491

Lào, Luangprabang, Nalouang, village

Lào, Xiêng Khoảng, Muang Kham

Lào, Vientiane Prefecture, Viêng Chăn

Lào, Chăm-pa-sắc, Thasalakham, village

Lào, Khammuane, Thà Khẹt

Giờ mở cửa: Mo-Su 07:00-18:30

Lào, Vientiane Prefecture, Savang, village

Điện thoại: +85620 22895444

Giờ mở cửa: Mo-Sa 09:00-20:00

Lào, Vientiane Prefecture, Viêng Chăn

Lào, Vientiane Prefecture, Viêng Chăn

Lào, Vientiane Prefecture, Chomphet Tay, village

Điện thoại: +856 21 315134

Giờ mở cửa: Mo-Fr 16:30-20:00

Lào, Vientiane Prefecture, Watsop, village

Điện thoại: +856 20 97117781

Lào, Vientiane Prefecture, Thatkhao, village

Lào, Vientiane Prefecture, Chomphet, village

Điện thoại: +856 20 22679394

Lào, Vientiane Prefecture, Watchan, village

Lào, Khammuane, Thà Khẹt

Điện thoại: 02029956644

Cơn đau cấp tính, vết hàn răng đột nhiên rớt ra ngoài, hay một phần của răng bị vỡ vụn ra là các ví dụ về những tình huống có thể phá hỏng kế hoạch trong ngày của bạn. Hơn thế nữa, những vấn đề này thường xảy ra tại những thời điểm bất lợi nhất.\