Nha sĩ trong thành phố Hamamatsu, Nhật Bản

82 đối tượng
bộ lọc

Nhật Bản, Shizuoka, Hamamatsu

Nhật Bản, Shizuoka, Hamamatsu

Nhật Bản, Shizuoka, Hamamatsu

Nhật Bản, Shizuoka, Hamamatsu

Điện thoại: 053-452-2270

Website: http://www.ne.jp/

Nhật Bản, Shizuoka, Hamamatsu

Nhật Bản, Shizuoka, Hamamatsu

Nhật Bản, Shizuoka, Hamamatsu

Điện thoại: 053-456-7508

Giờ mở cửa: 09:00-12:00,14:00-18:00

Nhật Bản, Shizuoka, Hamamatsu

Nhật Bản, Shizuoka, Hamamatsu

Điện thoại: 053-474-0648

Giờ mở cửa: Mo-We 09:00-17:00, Fr-Sa 09:00-17:00

Nhật Bản, Shizuoka, Hamamatsu

Điện thoại: 053-449-3500

Website: http://www.geocities.jp/

Nhật Bản, Shizuoka, Hamamatsu

Nhật Bản, Shizuoka, Hamamatsu

Nhật Bản, Shizuoka, Hamamatsu

Nhật Bản, Shizuoka, Hamamatsu

Nhật Bản, Shizuoka, Hamamatsu

Nhật Bản, Shizuoka, Hamamatsu

Nhật Bản, Shizuoka, Hamamatsu

Nhật Bản, Shizuoka, Hamamatsu

Cơn đau cấp tính, vết hàn răng đột nhiên rớt ra ngoài, hay một phần của răng bị vỡ vụn ra là các ví dụ về những tình huống có thể phá hỏng kế hoạch trong ngày của bạn. Hơn thế nữa, những vấn đề này thường xảy ra tại những thời điểm bất lợi nhất.\